ขณะนี้เราปิดการลงทะเบียนใหม่ เพื่อปรับปรุงระบบVendday โฉมใหม่จะเปิดตัวเร็ว ๆ นี้