ภาษี

การตั้งค่าภาษีเพื่อเอามาใช้ในการซื้อขายสินค้า

การสร้างข้อมูลภาษี

 1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู การตั้งค่า > ภาษี
 2. คลิก เพิ่มภาษีใหม่
 3. กรอกข้อมูลภาษี
 4. คลิก บันทึก

หมายเหตุ

ในเว็บมีการ Default Vat 7 % ไว้ให้อยู่แล้วสามารถแก้ไขหรือเพิ่มไหม่ได้ตามต้องการ

การแก้ไขข้อมูลภาษี

 1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู การตั้งค่า > ภาษี
 2. คลิก ชื่อภาษีที่ต้องการแก้ไข
 3. แก้ไขข้อมูลภาษี
 4. คลิก บันทึก

การลบข้อมูลภาษี

 1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู การตั้งค่า > ภาษี
 2. คลิก รูปถังขยะ ตรงชื่อภาษีที่ต้องการลบ
 3. มี Dialog box แจ้งเตือนว่า กำลังลบ (ชื่อTax) , ไม่สามารถเรียกค้นได้ในภายหลัง ให้คลิกเลือก ยืนยันการลบ เพื่อยืนยันการลบข้อมูล