คลังสินค้า

คุณสามารถเปิดใช้งานการติดตามสินค้าคงคลังได้ ที่เมนูแก้ไขสินค้า หรือ เมนูเพิ่มสินค้า

จำนวน stock

คือจำนวนสินค้าคงคลัง ณ ปัจจุบัน

จุดสั่งซื้อสินค้าใหม่

คือการกำหนดจุดสั่งซื้อสินค้า โดยเมื่อจำนวนสินค้าใดๆลดลงมาถึงจุดสั่งซื้อสินค้านั้น รายงานสินค้าคงคลังจะแสดงผลแจ้งเตือน

อนูญาตการขายสินค้าที่หมดคลัง

คือตัวเลือกเพื่ออนุญาติให้มีการขายสินค้าเมื่อจำนวนสินค้าเป็นศูนย์

ในกรณีที่ไม่อนุญาติให้ขายสินค้าที่หมดคลัง ระบบจะทำการป้องกันการซื้อสินค้านั้นๆ เมื่อสินค้านนั้นๆหมดคลัง