รูปภาพสินค้า

รูปภาพสินค้าคือรูปภาพที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็นรูปร่างของสินค้าผ่านหน้า ร้านค้าออนไลน์ของคุณ ไฟล์รูปภาพที่แนะนำควรเป็นนามสกุล .jpg

เพิ่มรูปสินค้า

  1. เข้าระบบหลังบ้านของคุณ , เลือกเมนู สินค้า
  2. เลือกชื่อสินค้าที่คุณต้องเพิ่มรูปภาพ
  3. กด เพิ่มรูปภาพ
  4. เลือก รูปภาพจากคลังรูปภาพ หรือ กด อัพโหลดรูปภาพ เพื่ออัพโหลดรูปภาพจากเครื่องของคุณ
  5. รูปภาพที่ถูกเลือกจะขึ้นเครื่องหมาย ✔ ที่มุมขวาบนของรูปภาพ
  6. กด ดำเนินการ

หมายเหตุ

คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพหลักโดยการลากและสลับกับรูปภาพอื่น

ขนาดรูปภาพ

ขนาดรูปภาพสูงสุดที่รองรับในการอัฟโหลดคือ 4472px × 4472px หรือ 20MB
รูปภาพที่ใช้ในการแสดงควรเป็นรูปความละเอียดสูง และเห็นภาพสินค้าชัดเจน ขนาดที่แนะนำคือ 2048px × 2048px