คำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อ คือ การที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อสินค้า ผ่านเว็บไซต์ หรือจุดขายสินค้า ระบบจะทำการสร้างใบสั่งซื้อ เพื่อให้ทางร้านได้จัดการเตรียมสินค้า และ ออกบิลโดยอ้างอิงจากใบสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. Manual คือ การสร้างคำสั่งซื้อเองโดยผู้ที่ดูแลเว็บไซต์ หรือ ผู้อื่นที่สิทธิ์ในการขายสินค้า
 2. Web คือ การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าผ่านหน้าเว็บไซต์
 3. POS คือ การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าผ่าน ระบบ POS หรือ จุดขายสินค้า

การสร้างคำสั่งซื้อ Manual

 1. คลิก ใบสั่งซื้อ
 2. คลิก เพิ่มใบสั่งซื้อ
 3. พิมพ์ชื่อสินค้าที่ต้องการในช่อง ค้นหาสินค้า
 4. คลิก เลือกสินค้าที่ต้องการ
 5. กรอกจำนวนที่ต้องการ
 6. กรณีที่มีส่วนลด , ค่าขนส่ง และ รายละเอียดอื่นๆ สามารถกรอกข้อมูลได้เลย
 7. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึก

การสร้างคำสั่งซื้อ Web

เนื่องจากหน้าเว็บไซต์มีรูปแบบเว็บไซต์ ที่แตกต่างกัน วิธีการสั่งซื้อจะแตกต่างกันตามรูปแบบของเว็บไซต์ การสั่งซื้อในรูปแบบนี้จะเป็นการซื้อขายผ่านทางหน้าเว็บของร้านค้า

การสร้างคำสั่งซื้อ POS

 1. คลิกเมนู จุดขายสินค้า
 2. คลิก เลือกสินค้าที่ต้องการ
 3. กรอกจำนวนที่ต้องการ
 4. กรณีที่มีส่วนลด , ค่าขนส่ง และ รายละเอียดอื่นๆ สามารถกรอกข้อมูลได้เลย
 5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก รวมเงินทั้งหมด
 6. เลือกรูปแบบการชำระเงิน และ จำนวนเงิน คลิกรับเงิน

การดูรายละเอียดใบสั่งซื้อ

 1. คลิกเมนู ใบสั่งซื้อ
 2. คลิก เลือกใบสั่งซื้อที่ต้องการ

การพิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า

 1. คลิกเมนู ใบสั่งซื้อ
 2. คลิก เลือกใบสั่งซื้อที่ต้องการ
 3. คลิก เลือกทั้งหมด
 4. คลิก พิมพ์ใบสั่งซื้อ